Capota Mercedes 220 S, 220 SE, Ponton (1958-1962)

1.046,05